Конференция 2019

130 участници

2 ДНИ

35 УСПЕШНИ ПРАКТИКИ


Уважаеми колеги и партньори,

През 2019 година екипът на 51. СУ „Елисавета Багряна“ успя да сбъдне още една своя мечта – в училището беше проведена I Национална училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“.

В златната история на училището ще останат многобройните положителни активи, които този форум създаде, а именно новоизградени професионални познанства, множество обменени педагогически практики, споделен инструментариум, нови техники за подобряване на образователния процес и др., но най-много се гордеем, че този формат допринесе за намиране на пътища, чрез които учениците да се обогатяват още повече.

Наблюдавайки учебния процес през изминалата година и отбелязвайки нововъведенията в раздел природни науки, имаме основанието да определим миналогодишния форум като много успешен.

Споделяме снимки и информация от изминалата конференция и се надяваме да се видим тази година на II Национална училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“ на 13 и 14 март 2020 година.

Тук може да намерите примерни практики, споделени на конференцията през 2019 г.