51 Edit3.mp4


Националната училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки" ще се проведе за трети път.

Домакин на събитието е 51. СУ ,,Елисавета Багряна" - София.

Заповядайте на 22-23 март 2024 г. от 10:30 ч. в 51. СУ ,,Елисавета Багряна" на адрес: гр. София, ул. ,,Софийски герой" № 28

В края на втория ден ще има възможност за посещение на базите на нашите партньори ХТМУ и Детски научен център "Музейко". Повече информация ще намерите в поканата и регистрационните форми.

БИОЛОГИЯ

ХИМИЯ

ФИЗИКА

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ИТ И ИНФОРМАТИКА

ГЕОГРАФИЯ

През 2019 година Националната училищна конференция ,,Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки" постави началото на ежегодни срещи на преподаватели по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, човекът и природата и информатика и география. Целта е да се популяризират множество добри практики, които вече съществуват, като участниците  имат възможност да представят пред колеги от цялата страна своя опит, инструментариум, техники за стимулиране на интереса и креативността на учениците. Ще бъдат показани нестандартни подходи, ще се обсъждат алтернативни канали на комуникация, нови техники за преподаване в интерактивна учебна среда. Участниците във форума ще получат сборник /на хартиен носител/ с всички споделени педагогически практики. При желание от страна на участниците ще бъдат издадени удостоверения с кредити.


Важна информация

Капацитетът на конференцията е 150 участници и регистрационната форма ще бъде затворена при достигането му.

11.03.2024 г. - Регистрационната форма за участие с педагогическа практика ще бъде отворена до посочената дата.

11.03.2024 г. - Регистрационната форма за участие като гост ще бъде отворена до посочената дата.

В края на втория ден от конференцията ще има възможност за посещение на базите на нашите партньори ХТМУ и Музейко. Повече информация ще намерите в поканата и регистрационните форми.

Партньори на 51. СУ ,,Елисавета Багряна" са:

Благодарим на РУО - Пловдив.

Благодарим на СБУ.

Свържете се с нас:

Адрес:

51. СУ ,,Елисавета Багряна"

Адрес: ул. ,,Софийски герой" No 28, 

1612, София

Лица за контакт: