Програма

II Национална училищна конференция ,,Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки"

13 - 14 март 2020 г. 51. СУ ,,Елисавета Багряна", гр. София