РЕГИСТРАЦИЯ

Възможностите за участие в конференцията са две:

1. Участие като гост.

2. Участие със споделяне на педагогическа практика в преподаването на природни науки.

Моля да прочетете условията и да попълните една от двете регистрационни форми.

Регистрирай се за участие като гост:


Таксата за участие като гост в конференцията е 80 лв. за един участник.

Фактура оригинал ще бъде получена от Вас на място при регистрацията. Заплащането на таксата за участие в конференцията става по банков път по сметка:

ТБ ИНВЕСТБАНК - АД КЛОН СОФИЯ - "6 септември"

IBAN - BG60I0RT80451000416400

BIC IORTBGSF

Основание за плащане: Участие на (Вашето име) във II НУК ,,Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки".

получател: СДСОРБ - Асен Александров

При желание за ползване на хотел моля да преведете съответната сума заедно с таксата за участие. Ще получите фактура оригинал на място.

Единична стая (+ закуска) - 95 лв.

Двойна стая (+ закуска) - 115 лв.

За всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат. За популяризирането на добрите идеи на колеги от различни училища в страната ще бъде издаден и хартиен сборник, който ще бъде изпратен по пощата до всекиго.

Можете да отворите формуляра в отделен прозорец - тук.

Включи се със споделена педагогическа практика:

Ако желаете да споделите с гостите на конференцията Ваша педагогическа практика, моля да попълните тази форма.

Таксата за участие на лектор е 40 лв.

При желание за ползване на хотел моля да преведете съответната сума по банков път по сметка:

ТБ ИНВЕСТБАНК - АД КЛОН СОФИЯ - "6 септември"

IBAN - BG60I0RT80451000416400

BIC IORTBGSF

получател: СДСОРБ - Асен Александров

Единична стая (+ закуска) - 95 лв.

Двойна стая (+ закуска) - 115 лв.

Основание за плащане: Участие на (Вашето име) във II НУК ,,Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки".

Фактура оригинал ще бъде получена от Вас на място при регистрацията.

За популяризирането на добрите идеи на колеги от различни училища в страната ще бъде издаден и хартиен сборник, който всеки участник ще получи по пощата.

Организационният екип и журито на конференцията ще се запознаят с всички изпратени резюмета на споделени практики и одобрените за представяне участници ще бъдат уведомени за това на подадената от тях електронна поща, след което, в посочен срок, ще трябва да изпратят пълния текст (със снимки, диаграми, графики и др.) на представяната от тях педагогическа практика. В раздел "Конференция 2019" всеки може да се запознае със споделени вече практики.

Можете да отворите формуляра в отделен прозорец - тук