РЕГИСТРАЦИЯ

Възможностите за участие в конференцията са две:

1. Участие като гост

или

2. Участие със споделяне на педагогическа практика в преподаването на природни науки.

Моля прочетете условията и попълнете една от двете регистрационни форми.

Уважаеми колеги,

Благодарим за големия интерес, но достигнахме максимума на капацитета на конференцията и днес, 06.03.2019 г. , затваряме всички форми за регистрация!

Ще ви очакваме следващата година!

Регистрирай се за участие като гост:


Таксата за участие в конференцията е 30 лв за един участник.

Фактура оригинал ще бъде получена от Вас на място при регистрацията. Заплащането на таксата за участие в конференцията става по банков път по сметка:

ТБ ИНВЕСТБАНК - АД КЛОН СОФИЯ - "6 септември"

IBAN - BG60I0RT80451000416400

BIC IORTBGSF

Основание за плащане: Участие на (Вашето име) в НУК "Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки".

получател: СДСОРБ - Асен Александров

При желание за ползване на хотел моля преведете съответната сума заедно с таксата за участие. Ще получите фактура оригинал на място.

За всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат. За популяризирането на добрите идеи на колеги от различни училища в страната ще бъде издаден и хартиен сборник, който ще бъде изпратен по пощата до всекиго.

Можете да отворите формуляра в отделен прозорец - тук.

Включи се със споделена педагогическа практика:

Ако желаете да споделите с гостите на конференцията Ваша педагогическа практика, моля да попълните тази форма.

Такса за участие не се заплаща.

При желание за ползване на хотел моля преведете съответната сума по банков път по сметка:

ТБ ИНВЕСТБАНК - АД КЛОН СОФИЯ - "6 септември"

IBAN - BG60I0RT80451000416400

BIC IORTBGSF

получател: СДСОРБ - Асен Александров

Основание за плащане: Участие на (Вашето име) в НУК "Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки".

Фактура оригинал ще бъде получена от Вас на място при регистрацията.

За популяризирането на добрите идеи на колеги от различни училища в страната ще бъде издаден и хартиен сборник, който всеки участник ще получи по пощата.

Организационният екип и журито на конференцията ще се запознаят с всички изпратени резюмета и одобрените за представяне участници ще бъдат уведомени за това на подадената от тях електронна поща, след което в посочен срок ще трябва да изпратят пълния текст (със снимки, диаграми, графики и др.) на представяната от тях педагогическа практика.

Можете да отворите фоурмуляра в отделен прозорец - тук